Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

0 10

Adalet bakanlığı, Türkiye Cumhuriyetinde yargı ve cezalandırma yapan kanun hükmünde karar veren ve bu yetkiye sahip olan tek kurumdur.

  1. Kanunla kurulması kararlaştırılan mahkemeleri kurmak ve teşkilatlandırmak. Mahkemeliklerin kurumlarını planlamak ve idari düzenlerini ayarlamak.
  2. Kaldırılacak ya da değiştirilecek mahkemeler için HSK ya kanun teklifinde bulunmak.
  3. Avukatlık ve Noterlik Kanunun gereklerini yapmak.
  4. Adli sicil kayıtlarını tutmak.
  5. Adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve düzenlemeleri yapmak.
  6. İlgili mevzuat ve hükümlere göre ceza ve karar vermek.
  7. İcra ve İflas dairelerinin işlemlerini yürütmek.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumdan sonra gözükecek not