e
sv

Şamanizm ve Şamanist ne demektir?

104 okunma — 28 Ağustos 2021 16:41

Şamanizm, Taş devrinden günüzüme dek varlığını sürdüren bir bölgelere ve/veya ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bazı toplumlar tarafından bir din olarak anılan şamanizm, farklı toplumlarla ritüeller bütünü ve trans tekniği olarak görülmektedir. Tarihi boyunca bir çok araştırma ve görüşü beraberinde getirmiştir. Bu inanç sistemi doğayı yaşayan bir varlık olarak kabul etmesi ile öne çıkmaktadır. Bazı toplumlar tarafından panteizm ile bağdaştırılmıştır.

Şamanizm nedir?

Asya kıtasının büyük bir bölümünde varlık sürdüren ve daha çok göçebe halklar tarafından benimsenmiş ve bölgenin en çok tanınan inanç sistemlerinden birisi haline gelmiştir. Şamanizm Göktanrı inancının egemenliğinde Dünya’yı yer, gök ve yer altı olarak üçe ayırmaktadır. Şamanizm ölü ve diri ruhlar “iyi” ve “kötü” olarak ikiye ayrılmaktadır. “Ülgen” adı verilen iyi ruhlarla iletişim kurmak için bir araya gelinip çeşitli ayinler yapılır. “Erlik” adı verilen kötü ruhların ise yer altında yaşadığına inanılmaktadır ve onlardan korunmak için yer ile gök arasındaki dengenin korunması gerekmektedir. Bu inanca mensup kişilere Şamanist adı verilmektedir.

Şamanist nedir?

Şamanizm inancına sahip bireylere Şamanist, kabileye öncülük eden kişilere ise Şaman adı verilmektedir. Ayinleri yönetip, iyi ruhlar ve kötü ruhlar ile iletişim kuran şamanlar “Kam” adıyla da bilinmektedir. Şamanist olmak için herhangi bir özelliğe ihtiyacınız yokken şaman olmak için belirli eğitimlerden geçmek ve bunun yanında doğuştan bazı özelliklere sahip olmanız gerekmektedir. Bu özelliklerden en yaygın olanları; her zaman yalnız kalma isteği, sinirli ruh hali ve paranormal varlıklar görmektir. Şamanistler, Şamanın rehberliğini esas alarak  bir çok eğitimden geçer ve iyi ve olgun bir ruha sahip olmayı amaçlar. Bu inanca göre Şamanlar transa geçerek bir çok hayvana dönüşebilirler.

Şamanizm inancı ile ilgili görsel.
Sevgi ve İnanç

En Yaygın Şaman İnançları:

Bu dinde canlı varlıkların yanı sıra cansız varlıklarında gözleri vardır. Bu gözlere maruz kalındığı takdirde ise insan ruhu zarar görebilir. Bu yüzden geceleri aynaların üzerini kapatırlar ve suya bakmazlar. Türk kültüründe “kemgöz” inancının bir parçasıdır.

Bir diğer inanç ise leylekler ve kedilerin uğuruna inanmaktır. Leyleklerin yuva yaptığı evlerde bereket ve huzurun yeşereceğine inanılmaktadır.

Çaput bağlama ve tahtaya vurma inançları da Türkiye ve Türk kültüründe yer etmiş bazı şaman inançlarındandır.

Kaynak: Wikipedia – Şamanizm

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli