1. Anasayfa
  2. Genel Kültür

Bireyi tanıma ve bireyi tanıma teknikleri

Bireyi tanıma ve bireyi tanıma teknikleri
0

Dersimizin amacını oluşturan psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin amacı bireyin kendini tanımasına ve kendi özünü gerçekleştirmesine yardım etmeye dayanır.

Nihai amaç öğrencinin kendini gerçekleştirmesidir Test; davranışlarımızı gözlemlemek ve onları sayı ve kategorilerle tanımlamak için kullanılan sistematik bir yöntemdir.

         Testlerin temel amacı,bireysel farklılıkları ve bununla birlikte bireyin içinde bulunduğu grupla benzer yönlerini ortaya koymaktır. Psikolojik testler kişinin herhangi bir özelliğini (zeka,tutum,ilgi,kişilik özellikleri vb.) ölçmek amacıyla o özelliğin temsil edici nitelikteki davranış örneklerini içeren maddelerden oluşur.

          Psikolojik test sonuçları, genellikle sayılarla ifade edilir. Test; davranışlarımızı gözlemlemek ve onları sayı ve kategorilerle tanımlamak için kullanılan sistematik bir yöntemdir.

         Testlerin temel amacı,bireysel farklılıkları ve bununla birlikte bireyin içinde bulunduğu grupla benzer yönlerini ortaya koymaktır. Psikolojik testler kişinin herhangi bir özelliğini (zeka,tutum,ilgi,kişilik özellikleri vb.) ölçmek amacıyla o özelliğin temsil edici nitelikteki davranış örneklerini içeren maddelerden oluşur.

          Psikolojik test sonuçları, genellikle sayılarla ifade edilir.

Test; davranışlarımızı gözlemlemek ve onları sayı ve kategorilerle tanımlamak için kullanılan sistematik bir yöntemdir.

         Testlerin temel amacı,bireysel farklılıkları ve bununla birlikte bireyin içinde bulunduğu grupla benzer yönlerini ortaya koymaktır. Psikolojik testler kişinin herhangi bir özelliğini (zeka,tutum,ilgi,kişilik özellikleri vb.) ölçmek amacıyla o özelliğin temsil edici nitelikteki davranış örneklerini içeren maddelerden oluşur.

          Psikolojik test sonuçları, genellikle sayılarla ifade edilir.

Yetenek Testleri:

          Yetenek testleri genel yetenek ve özel yetenek olmak üzere iki gruba ayrılır. Genel Yetenek “kalıtımla getirilen gizilgücün eğitim ve çevre etkisi ile geliştirilen kısmıdır.” Özel yetenek ise, herhangi bir öğrenme olanağı verildiğinde bireyin bundan yararlanma gücüdür denilebilir.

 

Başarı Testleri:

         Bu testler,öğrencilerin belli bir konuda ve genellikle belli bir öğretim sonunda elde ettiği bilgi,beceri ve anlayışı ölçmeye yarar. Başarı testlerinin amaçlarından birkaçı;

 

  • Öğrencilerin akademik yaşantısını değerlendirmek
  • Öğrenciler arası karşılaştırma yapmak
  • Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini araştırmak
  • Öğrencilerin öğrenme düzeylerini saptamak
  • Öğretmenlerin ve Okulun değerlendirilmesi

Not: Bu içerik ETHEM isimli üye tarafından yazılmıştır. İhlal varsa lütfen bildirin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir