Teknoloji

Teknoloji, Bir mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceriler, yöntemler, işlemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmalardır. Teknoloji teknikler, süreçler vb. bilgiler olabileceği gibi makineler, bilgisayarlar, çeşitli cihazlar ya da fabrikalarda yerleşik olarak bulunabilir. Bunun gibi şeyleri bir birey ayrıntılı bilgi olmadan çalıştırabilir.

7 ay önce 297

Metaverse Nedir?

Metaverse, Meta şirketinin eski adı ile Facebook şirketinin oluşturduğu VR(Virtual Reality) teknolojisi ile algılanıp bağlanılabilen…