1. Anasayfa
 2. Genel Kültür

Denatürasyon nedir?

Denatürasyon nedir?
Denatürasyon
0

Denatürasyon, protein veya nükleik asitlerin doğal yapısında mevcut olan sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılarının bazı fiziksel (yüksek sıcaklık, radyasyon) ve kimyasal (kuvvetli asit veya baz, organik çözücüler (alkol, kloroform vb.), yoğun inorganik tuz çözeltisi) dış etkilerle bozularak primer yapılarına dönüşmeleri sürecidir. Canlı bir hücredeki proteinlerin denatüre olması, hücresel aktivitelerde bozulma ve belki de hücrenin ölümüyle sonuçlanır.

Örnek olarak pişmiş yumurta Denatürasyon’a bir örnektir.

Asitler

 • Asetik asit
 • Trikloroasetik asit %12 suda
 • Sülfosalisilik asit

Çözücüler

 • Etanol
 • Metanol

Çapraz bağlayıcı ayıraçlar

 • Formaldehit
 • Glutaraldehit

Kaotropik maddeler

 • Üre 6-8 mol/L
 • Guanidyum klorit 6 mol/L
 • Lityum perklorat 4,5 mol/L

Disülfit bağı indirgenleri

 • 2-Merkaptoetanol (Kuaterner yapıyı bozar)
 • Ditiyotreitol (DTT)
 • TCEP (tris(2-karboksietil)fosfin)

Diğer

 • Pikrik asit

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir