1. Anasayfa
  2. Genel Kültür

Kast sistemi nedir?

Kast sistemi nedir?
kast sistemi
0

Kast sistemi, Soydan geldiğine inanılan ve bu sebepten diğer insanlar ile aralarında oluşan üst/alt bağıdır. Büyük ve eğitimsiz toplumları kontrol etmek için oluşturulmuş bir toplum kontrol sistemidir. Alt, orta ve üst olarak genel bir küme vardır. Alt sınıf çalışır, orta sınıf ticaretini yapar ve üst sınıf yönetir. Bu kavram daha geniş ve özel isimler ile anılır. Kast sisteminin en çok bilinen örneği Hintliler içinde uygulanan kast sistemidir.

Hindistan da Varna ve Jati olmak üzere ikiye ayrılır. Varna sınıfı Jati’den üsttedir. Jati sınıfı ise kendi içinde tekrar kast sistemine tabi olurlar. Brahmanlar olarak bilinen Üst Jati grubu genellikle rahip ve bilginlerden oluşur. İkinci alt katman olan Ksatriyalar bulunur bunlar genellikle asker sınıfıdır. Üçüncü katta Vaisyalar denilen esnaf ve çifçi sınıfı yer alır. Kast sisteminin en altında ise Sudralar vardır. Sudralar pis ve kirli işlerde çalıştırılır. Bir de toplumdan tamemen dışlanmış ve kast sistemine bile dahil olmayan Paryalar vardır. Bu kişilere dokunmazlar ya da konuşmazlar.

Kast siteminde ki asıl olay toplumu sınıflandırıp kolayca kontrol etmektir. Bunu her zaman kötü olarak görmek doğru değildir. Otorite genellikle ceza kavramına dayanır ve aşırı artmış ülkelerde teknoloji yoksa ya da tarihten bir ülkeyse nüfusu kontrol etmek ve ceza sistemini uygulamak imkansız hale gelir. Sonuç otoriteyi ülkeye yaymak için yapılabilecek tek yola yani kast sistemine kalır. Kast sistemi büyük ölçüde saygı sistemine benzer. Bireysel anlamda kötü olsa da topluca bakıldığında büyük nüfusların kontrolü için oldukça etkili bir yoldur.

Kast terimi Portekizce ve İspanyolca kökenli olan Casta yani soy kelimesinden türetilmiştir. Soya bağlı bir sınıfı kast eder. UNİCEF ve İnsan Hakları İzleme Örtügü verilerine göre dünyada en az 300 milyon insan kast sisteminde yaşamaktadır. Matematiksel verilerin dışında günümüz modern sisteminin de bir kast sistemi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Örneğin patronunuzun oğlu ve sizin oğlunuz benzer bir şekilde gelecekte de muhtemelen alt/üst ilişkisine göre yaşayacaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir