1. Anasayfa
  2. Genel Kültür

Eski Eş Nasıl Miras Alır?

Eski Eş Nasıl Miras Alır?
eski-es-miras-alabilir-mi.
0

Miras hukuku, Medeni hukukun bir parçası olarak en çok karıştırılan ve üzerine en çok dava açılan bölümlerinden birisidir. Doğrudan ve dolaylı olarak maddiyata dayalı bir konuda daima anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Anne ve evlatları veya Evlatlar arasındaki dağılım sürekli olarak tartışma konusu olmaktadır. Eski eş miras alır mı? Gerçekten boşanmış olup olmamalarına göre bu durum değişiklik gösterir.

Ayrı Durma Kararı Verilmişse?

Mahkeme kararı boşanma değil de geçici süre ile bir ayrı durma kararı vermişse ve mevcut durum sürerken eşlerden birisi ölmüşse tam olarak eski eş sayılmayan eş mirastan faydalanabilir. Bu durum mevcut süren davada hâkimin durumun iyiye gitmeyeceğine karar vermesi ve gelecekten boşanma kararına sebep olabilecek kanıtlara sahip olması durumunda bozulur.

Aldatma gibi kesin boşanmaya sebep olabilecek bir belge varsa ve bir sonra ki duruşmada olay boşanmaya varacak durumdaysa ve eşlerden birisi bu dönemde ölürse ayrı durma kararı verilmiş olsa bile mirastan faydalanamaz ve boşanmış sayılır.

Ayrı durma kararı hafif ve ya orta seviyeli kavga/geçimsizliğe bağlıysa ve eşlerin gelecekte birlikte yaşamalarına engel olacak bir durum yoksa bu dönemde eşlerden birisi ölse bile mirasçı sayılır.

eski es miras alabilir mi.

Boşanma Gerçekleşmişse?

Boşanma gerçekleşmişse yasal anlamda eski eş mirasçı kabul edilmez ve mal paylaşımından bir hisse alamaz. Bu durum birlikteliklerinden doğan çocukların miras hakkına engel değildir.

Ölen eş şahsi sebeplerinden ötürü özgür iradesiyle boşanmış olduğu eşine miras bırakmayı seçmiş ve bunu noter huzurunda belgelendirmişse eski eş miras alabilir. Ölen eşin mirası bıraktığını beyan ettiği belgenin düzenlenmiş olduğu dönemde halihazırda boşanmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde unutulmuş ve geçersiz bir belge olarak sayılabilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir