1. Anasayfa
 2. Kelime ve Dil Bilgisi

İngilizce de Zamanlar Nelerdir?

İngilizce de Zamanlar Nelerdir?
ingilizce-zamanlarin-kullanimi
0

İgilizcede ki 12 zaman ve açıklamaları. İngilizce zamanların hangi zaman aralığını kapsadığı yazılmıştır. Zaman formülleri kalabalık olmaması için ayrı sayfalarda belirtilmiştir. Zaman formüllerini mümkün mertebe basite indirgemeye çalıştım. Zaman formüllerine giden linkler yanlarında mevcuttur.-

 1. Geniş Zaman yani Simple Present Tense. Türkçede fiile “r” eklenerek elde edilen zaman biçimidir. Genellemerde kullanılır. En geniş zaman biçimidir. Yapar, Eder, Gider gibi cümlelerin karşılığıdır.
 2. Şimdiki Zaman yani Present Continuous Tense. Türkçede fiile “yor” ekleyerek elde edilen zaman biçimidir. Yaşanılan zamanda aynı anda olmakta olan olayları anlatmak için kullanılır. Yapıyor, Ediyor, Gidiyor gibi anlamlar kurmak için kullanılır.
 3. Görünen Geçmiş Zaman yani Simple Past Tense. Türkçe de di’li geçmiş zaman olarakda tanınır. Fiile “di” eklenerek elde edilir. Görülmüş aktarmak için kullanılır. Olayın anlatıldığı andan önce bitmiş olması gerekiyor. Özne olaya şahit olmuştur. Yapardı, Ederdi, Giderdi gibi anlamlar için kullanılır.
 4. Şimdiki Zamanın Hikayesi yani Past Continuous Tense. Türkçede şimdi ki zamanın hikayesi olarak bilinir. Geçmişte başlamış ve bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Yapıyordu, ediyordu, Gidiyordu gibi anlamlar için kullanılır.
 5. Yakın Geçmiş Zaman yani Present Perfect Tense. Anlaşılması kolay olsun diye yakın geçmiş zaman olarak isimlendirilse de Türkçe de bi zamanın bir karşılığı yoktur. Olaylar anlatılan zamandan kısa bir zaman önce olup bitmiş ise kullanılır . Yapardı, Ederdi, Giderdi gibi anlamlarda kullanılır.
 6. Sürelilik Bildiren Yakın Geçmiş Zaman yani Present Perfect Continuous Tense. Bu zamın türkçe bir karşılığı yoktur. Geçmişte başlamış konuşma anında da devam etmekte olan cümleler için kullanılır. Yapmakta, Etmekte, Gitmekte gibi cümleler için kullanılır.
 7. Geçmiş Zaman Öncesi yani Past Perfect Tense. Türkçe de ki duyulan geçmiş zamana yani “miş” li geçmiş zamana benzer. Lakin aynı değildir. Yine karşılığı olmayan bir zaman biçimidir. Kullanım amacı ageçmişte başlamış ve bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Yapmıştı, Etmişti, Gitmişti gibi anlamalar yaratmak için kullanılır.
 8. Geçmişte Bitmiş Sürekli Zaman yani Past Perfect Continuous Tense. Geçmişte başlamış bir süre devam etmiş ve bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Yapmaktaydı, Etmekteydi, Gitmekteydi gibi anlamlar için kullanılır.
 9. Gelecek Zaman yani Simple Future Tense. Anlamı gibi gelecekte olacak olayları anlatmak için kullanılır. Yapacak, Edecek, Gidecek gibibanlamalar kurmak için kullanılır.
 10. Gelecekte Şimdiki Zaman yani Future Continuous Tense. Bir eylemin gelecekte bir zamanda da devam edeceğini gösteren zamandır. Türkçe tam bir karşılığı yoktur. “Olacak” kelimsesi ve şimdiki zaman kipi ile birlikte kullanıldığında bu anlam ortaya çıkar. Yapıyor olacak, Ediyor olacak, Gidiyor Olacak gibibanlamlar yaratır.
 11. Gelecekte Bitmiş Zaman yani Future Perfect Tense. Bir olayın gelecekte bitmiş olacağını anlatmak için kullanılan zaman biçimidir. Mış, miş gibi kipler ve “olacak” kelimesi türkçe karşılığını yaratır. Yapmış olacak, Etmiş olacak, Gitmiş olacak örneklerini yaratır.
 12. Gelecekte Bitecek Sürekli Zaman yani Future Perfect Continuous Tense. Bir eylemin heçmiş bir zaman dilimde başlayım günümüzde devam edip gelecekte bir zamanda bit ceğinibhaber veren zaman biçimidir. Türkçede “olacak”  ve gelecek zaman kipleri birlikte kullanıldığında bu anlam ortaya çıkar. Yapıyor olacak, Ediyor olacak, Gidiyor olacak gibi ifadeleri yaratır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir